06-5153.0684
info@bureaukairos.nl

Een tuin voor U?

 Kennismakingsgesprek
In dit gesprek bespreken wij uitgebreid uw wensen. Stap voor stap nemen wij alle mogelijkheden met u door. Wij hebben documentatie bij ons, waar u aan de hand van de voorbeelden aan kunt geven wat uw voorkeur heeft. Ook maken wij wat foto’s van de tuin, de woning en eventuele andere belangrijke elementen waar wij in het ontwerp rekening mee willen houden. Ons inziens moet een tuinontwerp niet alleen afgestemd zijn op de gebruiker, maar ook op de bestaande ruimte en het bijbehorende pand. Aan de hand van dit eerste gesprek ontvangt u een offerte.

Schetsen en definitief ontwerp
Als wij uw tuin mogen ontwerpen zullen wij eerst een schetsontwerp maken. Wij bespreken deze schets met u. Ook dan zullen wij uitgebreide documentatie meenemen, zodat u een duidelijk beeld krijgt wat de bedoeling is. U kunt aangeven wat uw voorkeur heeft en eventuele andere kleine aanpassingen kunnen nog worden doorgevoerd. Daarna ontvangt u het definitieve ontwerp.

Beplantingsplan
Beplanting is erg belangrijk in uw tuinontwerp en kan aspecten van het ontwerp versterken of afzwakken. Veel beplantingsoorten verlangen een specifieke standplaats, en ook de verschillende grondsoorten vragen om een bepaalde beplanting. Heeft u ervoor gekozen ook het beplantingsplan door ons te laten maken, dan ontvangt u hiervoor de ontwerptekening, met plantenlijst.